doświadczenie

Bagaż doświadczeń uczy.. - Unesco
Gdyby ktoś starał się odmalować historie ludzkości w barwach nazbyt kolorowych zostałby uznany za głupca albo osobę która z jakiś powodów celowo mija się z prawdą. Nikt nie ma zamiar zaprzeczać temu iż w każdej kolejnej epoce powstawały wspaniałe wynalazki a myśl ludzka rozwijała się i ewoluowała wieloma ścieżkami. Wszystko to jest prawdą ale patrząc na osiągnięcia człowiek współczesny powinien dostrzegać koszty i ciemniejsze punkty po to by wyciągać wnioski i w przyszłości unikać podobnych błędów. Zbyt wiele razy w minionych czasach różnice mające podstawy w wielu źródłach stawały się przyczyną zniszczenia dorobku dzieł myśli i rąk ludzkich . Jak podkreślają niektórzy historycy gdyby nie skłonność do niszczenia i zwalczania wszystkiego czego nie rozumie człowiek do wielu rzeczy doszedł by znacznie wcześniej niż to faktycznie nastąpiło. Człowiek jako gatunek nie mógłby z duma mówić o posiadanej inteligencji gdyby z lekcji które przeszedł nie potrafił wyciągnąć wniosków które jeżeli nie prowadzą do zapobiegania pewnym zjawiskom to z pewnością są przyczynkiem do tego by ich skutki były mniej szkodliwe dla ludzkości jako takiej. To dzięki przebudzeniu umysłów kilkadziesiąt lat temu powstała organizacja UNESCO która swoimi konsekwentnymi działaniami wykuła w świadomości społeczeństw pojęcie dziedzictwa ludzkości. Czyli tego wszystkiego co człowieka otacza, będącego wytworem jego własnych rąk i umysłu oraz dzieł dzikiej przyrody będących cudami ewolucji. Dzięki staraniom ludzi związanych z organizacją, a przede wszystkim decyzjom podejmowanym przez organy decyzyjne UNESCO ...

Pierwsze kroki UNESCO. - Unesco
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, nauki i kultury UNESCO, została powołana do życia szesnastego listopada 1945 roku w Londynie, pierwszym jej dyrektorem generalnym, który miał piecze nad zadaniami organizacji był sir Julian Sorell, który to sprawował tę zaszczytną funkcję, nieprzerwanie w latach 1946 - 1948.Osoba ta niezwykle utalentowana i utytułowana w środowisku międzynarodowym, będąca znakomitym, liczącym się w gronie naukowym, biologiem, pisarzem idealnie nadawała się do godnego pełnienia obowiązków wynikających ze statutu organizacji.Julian Sorell bowiem jest autorem licznych prac i publikacji poświęconych zagadnieniom rozwoju i teorii ewolucji, a także problemów ogólnobiologicznych i filozoficznych, będący członkiem brytyjskiego Royal Society, profesorem w jednym z najstarszych na świecie Kings College w Londynie. Nadrzędnym celem UNESCO, u samego zarania tej organizacji było wprowadzanie i propagowanie idei wspólnoty intelektualnej oraz moralnej na całym świecie, aby uniknąć tym samym, na przyszłość trzeciej wojny światowej. Jako że znamienną chwilą w której UNESCO powstało, był to okres w którym na arenie międzynarodowej trwała w najlepsze "zimna wojna", a także dekolonizacja posiadłości głównych członków europejskiego kolonializmu, ( Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia ).Było to dość trudny czas dla UNESCO, jako że w świecie ze względu na niepokoje wynikające z powyższych faktów wpływały znacząco na wielu członków organizacji, dlatego też niektórzy jej członkowie prowadziły kampanie antyimperialistyczne, tym samym powodując wycofanie się z szeregów UNESCO, po kolei państw takich Jak : Stany Zjednoczone Ameryki ( miało ...

Mapa