człowiek

Bagaż doświadczeń uczy.. - Unesco
Gdyby ktoś starał się odmalować historie ludzkości w barwach nazbyt kolorowych zostałby uznany za głupca albo osobę która z jakiś powodów celowo mija się z prawdą. Nikt nie ma zamiar zaprzeczać temu iż w każdej kolejnej epoce powstawały wspaniałe wynalazki a myśl ludzka rozwijała się i ewoluowała wieloma ścieżkami. Wszystko to jest prawdą ale patrząc na osiągnięcia człowiek współczesny powinien dostrzegać koszty i ciemniejsze punkty po to by wyciągać wnioski i w przyszłości unikać podobnych błędów. Zbyt wiele razy w minionych czasach różnice mające podstawy w wielu źródłach stawały się przyczyną zniszczenia ...

Myśleć nie tylko o sobie - Unesco
Kiedy czyta informację o działalności organizacji różnego rodzaju człowiek zastanawia się skąd w innych tyle determinacji i siły przebicia by starać się o to żeby świat był lepszym miejscem. Wiadomo mało kto robi to samopas, już raczej jako członek albo założyciel mniejszej czy większej organizacji której celem statutowym jest dbanie o dorobek człowieka z przeszłości czy też zapewnienie wszystkim podobnych szans na wykształcenie. Najbardziej znana organizacja tego typu o której prawdopodobnie słyszała większość ludzi na planecie to UNESCO, działająca od kilkudziesięciu lat z sukcesami organizując ochronę dziedzictwa i angażując w wiele akcji ...

UNESCO na rzecz pokoju - Unesco
Jeszcze przed stu laty nie było na świecie organizacji, która zainteresowałaby się ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, która działałaby na rzecz pokoju poprzez szerzenie idei krzewienia nauki, oświaty, kultury, wiedzy na temat różnych kultur, ludzi i narodowości. Tymczasem dzisiaj taka organizacja istnieje i jest nią niejakie UNESCO powstałe 16 listopada 1945 roku w Londynie, m.in. po to by poprzez swe wspaniałomyślne działanie zapobiec wybuchowi trzeciej wojnie światowej, której tak bardzo obawiano się jeszcze przez wiele lat po zakończeniu działań drugiej wojny światowej (głównie za sprawą wszechobecnej zimnej wojny, która groziła nagłym przemienieniem ...

Włochy jako nieprześcigniony mistrz światowej listy UNESCO - Unesco
Włochy jak widać w tytule są nieprześcignione, jeśli chodzi o liczbę zabytków. Jest to bardzo rozwinięty turystycznie kraj, w którym piękne miasta przyciągają nas swoją magią i urokiem. Aby w skrócie opisać historię państwa, jakim są Włochy musiałabym rozpisać się, na co najmniej 3 strony. Jest to tak bogate historycznie państwo, jednocześnie będąc tak pięknym, że postaram się zamieścić coś rąbek jego dziedzictwa kulturowego. Będę się kierować światową listą UNESCO. Pierwszym przykładem będzie miasto położone w środkowych Włoszech, czyli Florencja. Jest to miejsce, którego początki sięgają czasów rządu Juliusza Cezara w 59pne. ...

Polska w UNESCO - Unesco
UNESCO jest organizacją międzynarodową odpowiedzialną za szerzenie wielu cennych idei, za prowadzenie wielu działań mających na celu podtrzymanie więzi między narodami, utrzymanie kontaktów międzykulturowych, utrzymywanie światowego pokoju itd. Ma ona efekty swojej pracy również i na terenie Polski, na której przecież działa się wielka historia, działo się wiele ważnych dla Europy i świata wydarzeń, które odcisnęły na tej ziemi piętno w postaci wielu cennych budynków, które są dziś dla nas niesamowitymi zabytkami. Pośród miast, które znalazły się na bezcennej i arcyważnej dla kultury, nauki i oświaty liście, jest także kilka miast polskich. ...

Prawa człowieka pod lupą organizacji
Wielu uważa, że kultura i nauka może łączyć i być ponad wszelkimi podziałami. To bardzo ważny głos w propagowaniu idei pokoju i przestrzegania praw człowieka. Tak samo uważają osoby zarządzające jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie - UNESCO.Nie jest dla nas żadną tajemnica, że UNESCO jako organizacja wspiera głównie inicjatywy o charakterze promującym dane społeczności ze względu na kulturę. Ale zdarza się, ze ta organizacja popiera też różnego rodzaju pomysły, których celem jest propagowanie przestrzegania praw człowieka. Taki przypadek mamy w Tybecie. Tam bowiem chińskie represje niejednokrotnie przeczą zasadom humanitarności. Oczywiście ...

Zamach na tożsamość i suwerenność? - Unesco
Trudno by było spotkać człowieka który nie ceni sobie wysoko swojej szeroko pojętej niezależności i suwerenności. Od kiedy ktoś jest zdolny podejmować samodzielnie decyzje nie lubi gdy ktoś bez wyraźnego i zrozumiałego dla niego powodu próbuje go ograniczać narzucając swoja wolę. Tak jak i ludzie tak samo funkcjonują państwa, podmioty publicznoprawne oraz inne formy organizacji społecznych. Samo stwierdzenie że dana społeczność nie stworzyła formalnych struktur które przypominają formalnie państwo nie znaczy że nie cenią możliwości o decydowaniu o tym w jaki sposób żyją i funkcjonują. Ten wstęp niejako jest wprowadzeniem do krótkiego ...

Widzieć więcej niż swój nos - Unesco
Nie ma przesady niestety w stwierdzeniu że rozwój technologii i postęp cywilizacyjny bardzo szeroko pojmowany jest też związany z wzrostem egoizmu. Nie takiego zdrowego pojmowania swojego jak kiedy ktoś potrafi zadbać o własne dobro tylko nastawionego na łapczywe dostarczanie sobie wszystkiego czego się zapragnie. Wygląda tak iż pewna cześć ludzi nadmiernie poczuła się właścicielami planety i zbyt chętnie i często sięga po coś co wcale im się nie przynależy a wręcz przeciwnie. Oczywiście ziemia jest planetą człowieka ale nie powinno to zdanie nabierać takiego wymiaru iż cała planeta została skazana na plagę ...

Z troski o wspólne dobro.. - Unesco
Od momentu kiedy gatunek ludzki pojawiał się na Ziemi, rozwija się coraz bardziej dynamicznie tworząc skomplikowane formy grup społecznych, organizując i konstytuując prawnie podmioty publiczno prawne takie jak państwa. Bez względu na to jaką konkretnie formę zorganizowania przybierają dane kultury, czy koncentrują się na rozwoju technologicznym czy tez idą zupełnie odmienną drogą , wszystkie społeczności mają swój konkretny wkład w budowanie dziedzictwa ludzkości. Jest to t to wszystko co człowiek wytwarza zarówno pracą swoich rąk jak i też umysłu, przedmioty materialne jak i spisane myśli filozoficzne. Wielość dóbr przekracza ludzkie wyobrażenie, trudno ...

Mapa