biblioteka

UNESCO wchodzi w internet
UNESCO dostrzega fakt, że świat się nam bardzo zmienia w ostatnich latach. Rozwój cywilizacyjny nie musi jednak być przeszkodą w wielu działaniach, wręcz przeciwnie. Jeśli umiejętnie wykorzystamy fakt, że mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych technik komunikacji, to możemy zdziałać dużo więcej. Zapewne dlatego jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji na świecie - UNESCO wchodzi w sieć. Coraz więcej jest serwisów powstających pod patronatem tej organizacji.Kogo promuje UNESCO? Najczęściej są to serwisy mające na celu wypełnianie ideologi, jaką sama organizacja działająca w ramach ONZ propaguje. Chodzi tutaj oczywiście o serwisy internetowe promujące promowanie kultury i kultywowanie dziedzictwa narodowego. To bardzo ważny aspekt, bo dla wielu młodych osób internet jest jedynym "wiarygodnym i cenionym" medium. A to właśnie młodzi ludzie o tradycjach narodowych zapominają. ...

UNESCO warte jest naszego wsparcia - Unesco
Co to jest UNESCO? Jak sama nazwa mówi, jest to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Długo działa? Oj, już dość długo, bo dokładnie od listopada 1945 roku. Gdzie powstała? W powojennym, zagruzowanym od niemieckich bombardowań Londynie. Lecz organizacja ta nie powstała jako zemsta na hitlerowcach, bo przecież nie takie cele sobie obrała. UNESCO obrało sobie za cel przede wszystkim ochronę tego, co w trakcie wojny mocno cierpiało, bez względu na to czy pochodziło z jednej strony barykady, czy też z drugiej strony. Mam na myśli obiekty będące dziedzictwem cywilizacji ludzkiej, takie jak budynki historyczne, ważne miejsca sakralne i świeckie, istotne dla ludzkości miejsca bitew, świątynie, fortyfikacje... ale i obiekty nie będące wytworem ludzkiej ręki ani wyobraźni. Mam na myśli wytwory natury, które przecież w niejednym miejscu na świecie tak pięknie ukształtowały przestrzeń. Warto i je docenić, bo przecież i one ...

Wirtualna biblioteka wspierana przez UNESCO
Wielokrotnie już na łamach naszego serwisu informowaliśmy o przesłaniu, jakie niesie ze sobą działalność UNESCO. Po raz kolejny podkreślamy, że ta organizacja wspiera różnego rodzaju inicjatywy mające na celu propagowanie kultur i dbałość o dziedzictwo narodowe. Warto także wiedzieć, że UNESCO wspiera różnorodne pomysły, jakich celem jest pokazywanie swoich skarbów kulturalnych na tle całego świata. Taki marketing kulturowy ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. Także i dla Polski, o której tak naprawdę inne narody wiedzą niewiele, a ci nieliczni często mają wiedzę przekłamaną.UNESCO wsparło nie tak dawno pomysł Uniwersytetu Gdańskiego, który wpadł na pomysł stworzenia wirtualnej biblioteki. Są tam udostępniane nasze literackie skarby narodu, można więc nie wychodząc z domu zapoznać się z twórczością naszych słynnych poetów, pisarzy i naukowców. Biblioteka wirtualna działa od 2001 roku, od samego początku pomysłowi patronowało UNESCO, które doceniło chęć promocji kulturowej Polski w świecie internetu. ...

Mapa