akcja

Działać i działać skutecznie.. - Unesco
Życie uczy że bardzo często same szlachetne intencje nie wystarczą poza nimi trzeba mieć jeszcze wizję jak je wcielać w praktykę. Inaczej pozostaną tylko i wyłącznie słowami pisanymi albo też mówionymi nie mającego żadnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Szczególnych przygotowań i środków wymaga realizowanie idei związanej między innymi z ratowaniem światowego dziedzictwa zarówno tego kulturowego jak i naturalnego. Bez najmniejszego wątpienia świadomość takich wymogów mieli przedstawiciele państwa założycielskich gdy ponad 60 lat temu postanowili zawiązać taką organizację wykonawczą w ramach już funkcjonujących struktur ONZ , której cele jasno i wyraźnie w statucie określili. Powstanie UNESCO było niejako pierwszym krokiem w tworzeniu działań mających na celu ochronę wszelkiego dziedzictwa a także jego ewidencję. Trudno jest bowiem decydować sie na ochronę jeżeli do końca nie zostało określone co w skład podlegających ochronie podmiotów i przedmiotów będzie wchodziło. Dlatego w ramach tworzenia struktur i metod działania położono nacisk na kwestie takie jak czym się organizacja w ramach realizacji swoich zadań i jakimi środkami będzie sie posługiwała. To ostatnie stwierdzenie szczególnie istotne jest dla samej skuteczności podejmowanych inicjatyw, ponieważ jeżeli UNESCO miało by tylko i wyłącznie opierać swoja skuteczność na doraźnie organizowanych akcjach przez wolontariuszy w poszczególnych krajach to nic nikomu nie ujmując , mało by miała organizacja sukcesów na skalę ponadnarodową którymi mogłaby się bez zająknięcia pochwalić. Warto podkreślić iż organizacja wchodzi w skład struktur ONZ a zatem ma za ...

Słowo UNESCO - Unesco
To najbardziej znana i zaangażowana organizacja chroniąca dziedzictwo kultury oraz poszanowania praw człowieka. UNESCO to nazwa od Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty i Kultury. Swoje przedstawicielstwo w Polsce ma w Toruniu. Ceniona jest na całym świecie i w dalszym ciągu rozwijana. Sto dziewięćdziesiąt trzy kraje wchodzi w skład tej organizacji, co świadczy o rozmiarze jej działania. Nie tylko zajmuje się ochroną ginącego świata kultury historycznej i zabytkami, ale wspiera rozwój intelektualnych młodych ludzi, którzy uczęszczają do szkół. UNESCO zorganizowało wiele pomocy w zakresie rekwizytów potrzebnych do nauki. We francuskim mieście Paryżu znajduje się główna siedziba. UNESCO wspiera i stara się chronić zabytki o znaczeniu narodowym. Po II Wojnie Światowej, organizacja ta zajęła się uświadamianiem społeczeństwa, jak ogromną rolę pełnią zabytki w życiu ludzi. Bardzo intensywnie udziela się w programach edukacyjnych młodzieży. Nazwa została zapoczątkowana i stworzona z pierwszych liter z języka angielskiego, która w pełni brzmi: United Nations Educational, Scientific and Curtural Organization. Jej zarejestrowanie przypada zaraz po wojnie w 1945 roku. Dużo później w raz z rozwojem nieustającym w 1972 roku powstała specjalna lista zabytków pod ochroną UNESCO, która do dnia dzisiejszego istnieje. Organizacja posiada 190 państw, które są członkami, między innymi swój glos ma też Polska. Działalność UNESCO można podzielić na dwa aspekty, w których z jednej strony zajmuje się ochroną i rozwojem nauki oraz kultury w świecie i w Polsce, z drugiej natomiast ...

Mapa