Słowo UNESCO

Unesco To najbardziej znana i zaangażowana organizacja chroniąca dziedzictwo kultury oraz poszanowania praw człowieka. UNESCO to nazwa od Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty i Kultury. Swoje przedstawicielstwo w Polsce ma w Toruniu. Ceniona jest na całym świecie i w dalszym ciągu rozwijana. Sto dziewięćdziesiąt trzy kraje wchodzi w skład tej organizacji, co świadczy o rozmiarze jej działania. Nie tylko zajmuje się ochroną ginącego świata kultury historycznej i zabytkami, ale wspiera rozwój intelektualnych młodych ludzi, którzy uczęszczają do szkół. UNESCO zorganizowało wiele pomocy w zakresie rekwizytów potrzebnych do nauki. We francuskim mieście Paryżu znajduje się główna siedziba. UNESCO wspiera i stara się chronić zabytki o znaczeniu narodowym. Po II Wojnie Światowej, organizacja ta zajęła się uświadamianiem społeczeństwa, jak ogromną rolę pełnią zabytki w życiu ludzi. Bardzo intensywnie udziela się w programach edukacyjnych młodzieży. Nazwa została zapoczątkowana i stworzona z pierwszych liter z języka angielskiego, która w pełni brzmi: United Nations Educational, Scientific and Curtural Organization. Jej zarejestrowanie przypada zaraz po wojnie w 1945 roku. Dużo później w raz z rozwojem nieustającym w 1972 roku powstała specjalna lista zabytków pod ochroną UNESCO, która do dnia dzisiejszego istnieje. Organizacja posiada 190 państw, które są członkami, między innymi swój glos ma też Polska. Działalność UNESCO można podzielić na dwa aspekty, w których z jednej strony zajmuje się ochroną i rozwojem nauki oraz kultury w świecie i w Polsce, z drugiej natomiast udziela się w niesieniu pomocy materialnej przez dostarczenie materiałów dla uczniów, wspiera kraje najuboższe, broni zasobów przyrody naturalnej. Najważniejszym jej celem jest wspieranie i dbanie o współpracę ze wszystkimi krajami na świecie i nie tylko, nie patrząc na kolor skóry, czy wyznania. Dla organizacji jesteśmy wszyscy ludźmi o równych prawach. Działa w oparciu o Konstytucję z 1946 roku. Zaistnienie w świadomości społeczeństwa ma istotne znaczenie dla ratowania popadających w ruinę zabytków. Nauka i poczucie utożsamiania się z nimi to główne przesłanie tej organizacji. Dbanie o dobry stan i wysoką wiedzę musi być wspólnym zadaniem wszystkich państw uczestniczących w tej akcji. UNESCO działa na podstawie wydanych dyrektyw, które angażują państwa do przestrzegania prawa międzynarodowego w zakresie nauki, kultury i oświaty. Organizacja skupia się nad utrzymaniem pokoju w świecie poprzez działania edukacyjne na temat szanowania praw człowieka. Poprzez wzajemne poszanowanie się, jako człowieka oraz w drodze dyplomacji jesteśmy w stanie utrzymywać dobre relacje z wszystkimi państwami. Celem organizacji jest dążenie do międzyświatowej solidarności ludzi. Wspólne cele, podobne zadania zbliżają do siebie i nie wywołują chęci rywalizacji, czy rewanżu. Kładzie nacisk na prowadzenie dialogu pomiędzy narodami, ponieważ to pomaga w rozwiązywaniu rodzących się konfliktów. Wiadomo, że, przy tak dużych organizacjach małe nieporozumienie ma odzew na dużą skalę. Dlatego tak ważne jest wzajemne poszanowanie, jako człowieka.

Tagi: akcja, organizacja, kultura | Mapa