komputerowe programy edukacyjne

Unesco „Człowiek i biosfera „ to program mający na celu ochronę środowiska naturalnego oraz utrzymanie relacji człowieka z przyrodą w równowadze. Został on zapoczątkowany przez UNESCO w 1971 roku. Międzynarodowy program z języka angielskiego „Man and Biosphere” w skrócie MaB dąży do utworzenia specjalnej Sieci Rezerwatów Biosfery, które w sposób nienaruszony przez człowieka będą mogły istnieć swobodnie. Program ten ma za zadanie prowadzenie obserwacji i badań na temat różnorodności roślinności i ekosystemów pojawiających się w przyrodzie. Poprzez zaawansowane badania mamy kontrolować stopień degradacji przyrody i nie dopuszczać do ich dalszego niszczenia. Rezerwaty skupiają ogromną ilość unikalnych drzew, roślin, zwierząt, które nie mają szans funkcjonować w innych warunkach niż oferują to rezerwaty. Program z ramienia UNESCO wokół siebie ma różnych zainteresowanych, którzy bardzo aktywnie wspierają tą szlachetną ideę. Obecnie jest 553 takich miejsc na świecie, które wymagają ze strony człowieka zapewnienia pomocy przyrodzie, bo inaczej zostanie zniszczona i zapomniana, a wszystkie dotychczas bardzo rzadkie okazy wyginą. Nauka nie może na to pozwolić i dlatego powstają rezerwaty, puszcze i parki narodowe. Zostają one wpisane na listę Dziedzictwa Narodowego, jako żywe pomniki przyrody, które na całym świecie można podziwiać i oglądać. UNESCO zobligowało wszystkie kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w takim programie do bezwzględnego przestrzegania zawartych postanowień. Badania zlecone przez UNESCO to szereg zaangażowanych w to przedsięwzięcie członków na całym świecie. Służą również do obserwacji przyrody i ich zależności od człowieka oraz na odwrót. Pozwalają na działanie w razie pojawiających się problemów dotyczących ochrony środowiska. Dotarcie do grona odbiorców zgłaszających chęć udziału w kampaniach na rzecz równowagi ekologicznej jest bardzo istotna z punktu świadomości zagrożeń, jakie niesie człowiek ze swoją działalnością dla przyrody. Propagowanie pozytywnych zachowań tak, by w środowisko nie trzeba było ingerować. Okazuje, że można wiele zrobić dla ekologii i żyć zgodnie z jego wymogami. Trzeba tylko wsłuchać się, co oczekuje środowisko od człowieka, a na zasadzie kompromisu można w zgodzie żyć z naturą. Ważne są takie miejsca, jak rezerwaty, parki i puszcze, ponieważ tam powstają gatunki roślin, zwierząt, które są zróżnicowane pod względem genetycznym i gatunkowym, przez, co należy je chronić w celu podtrzymania ginących gatunków. Na światowej Liście Rezerwatów Biosfery na dzień dzisiejszy znalazło się dziewięć takich pomników przyrody. Program ten istnieje już od prawie trzydziestu lat i nadal jest aktualizowany. Skupia dookoła siebie wielu naukowców i ekspertów, którzy prowadzą wieloletnie badania nad gatunkami, które są zagrożone. Wyciągają z tego wnioski i próbują rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska. Prowadzą edukację ekologiczną w skali międzynarodowej dla podniesienia świadomości o zagrożeniu, które jest nieuchronne dla przyrody.

Tagi: świat, europa, przyroda | Mapa