Prawa człowieka pod lupą organizacji

Prawa człowieka pod lupą organizacji Unesco Wielu uważa, że kultura i nauka może łączyć i być ponad wszelkimi podziałami. To bardzo ważny głos w propagowaniu idei pokoju i przestrzegania praw człowieka. Tak samo uważają osoby zarządzające jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie – UNESCO.Nie jest dla nas żadną tajemnica, że UNESCO jako organizacja wspiera głównie inicjatywy o charakterze promującym dane społeczności ze względu na kulturę. Ale zdarza się, ze ta organizacja popiera też różnego rodzaju pomysły, których celem jest propagowanie przestrzegania praw człowieka. Taki przypadek mamy w Tybecie. Tam bowiem chińskie represje niejednokrotnie przeczą zasadom humanitarności. Oczywiście ważny i w tym przypadku jest wątek kulturowy, ale władze UNESCO nie przeczą, że chcieliby, by Tybet stał się suwerennym krajem. Miejscem, gdzie szanuje się prawo. UNESCO na pewno w tej materii jest jedna z najbardziej aktywnych instytucji na naszym globie.

Tagi: polska, człowiek, organizacja | Mapa