Pierwsze kroki UNESCO.

Unesco Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, nauki i kultury UNESCO, została powołana do życia szesnastego listopada 1945 roku w Londynie, pierwszym jej dyrektorem generalnym, który miał piecze nad zadaniami organizacji był sir Julian Sorell, który to sprawował tę zaszczytną funkcję, nieprzerwanie w latach 1946 – 1948.Osoba ta niezwykle utalentowana i utytułowana w środowisku międzynarodowym, będąca znakomitym, liczącym się w gronie naukowym, biologiem, pisarzem idealnie nadawała się do godnego pełnienia obowiązków wynikających ze statutu organizacji.Julian Sorell bowiem jest autorem licznych prac i publikacji poświęconych zagadnieniom rozwoju i teorii ewolucji, a także problemów ogólnobiologicznych i filozoficznych, będący członkiem brytyjskiego Royal Society, profesorem w jednym z najstarszych na świecie King’s College w Londynie. Nadrzędnym celem UNESCO, u samego zarania tej organizacji było wprowadzanie i propagowanie idei wspólnoty intelektualnej oraz moralnej na całym świecie, aby uniknąć tym samym, na przyszłość trzeciej wojny światowej. Jako że znamienną chwilą w której UNESCO powstało, był to okres w którym na arenie międzynarodowej trwała w najlepsze „zimna wojna”, a także dekolonizacja posiadłości głównych członków europejskiego kolonializmu, ( Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia ).Było to dość trudny czas dla UNESCO, jako że w świecie ze względu na niepokoje wynikające z powyższych faktów wpływały znacząco na wielu członków organizacji, dlatego też niektórzy jej członkowie prowadziły kampanie antyimperialistyczne, tym samym powodując wycofanie się z szeregów UNESCO, po kolei państw takich Jak : Stany Zjednoczone Ameryki ( miało to miejsce w roku 1984), a zaraz potem wycofała się także Wielka Brytania (w roku 1985). Nie mniej nie osłabiło to działań organizacji w skali globu jako że jest to wyspecjalizowana agenda ONZ, mająca na celu działalność i zacieśnienie współpracy między różnymi narodami, nie tylko największymi.Naczelnymi organami organizacyjnymi UNESCO jest : Konferencja Generalna, Rada wykonawcza oraz Sekretariat, organa owe w ramach swych działań po przeprowadzeniu reform o istotnym znaczeniu dla działania organizacji, postawiły na zajmowanie się także, po raz kolejny problematyką wolności słowa na świecie, czego dała dowód w postaci ustanowienia międzynarodowej nagrody wolności prasy „ Word Press Prize” w roku 1997.Nagrodę tę jako pierwszy w roku jej ustanowienia otrzymał Chiński dziennikarz – dysydent, GAO Yu . Jako skutek podjętych reform i skutecznych działań organizacji , na jej łono powróciły Wielka Brytania w 1997 roku, a także Stany Zjednoczone Ameryki, niemniej dopiero w roku 2003. Od tej pory UNESCO skupia w swym gronie 193 państwa, które to państwa wspólnie pracują nad wypracowaniem i wdrażaniem idei służących ludzkości na skale globu. Albowiem współpraca, jak niejednokrotnie przynosi znacząco większe korzyści, niźli bezsensowna rywalizacja w imię pustych sloganów.

Tagi: organ, informacje, doświadczenie | Mapa