Strażnik, opiekun doradca..jak mówią o UNESCO

Unesco Na świecie działa wiele organizacji o zasięgu ponadnarodowym jednak niewiele z nich ma taką siłę przebicia jak ta która powstała blisko 65 lat temu w wyniku porozumienia kilkudziesięciu ( dziś liczba państw członków UNESCO wynosi 193 wliczając Polskę) Gdyby skupić sie na samej nazwie organizacji United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organisation, trzeba by stwierdzić że jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury. Jednak takie suche rzucenie rozwinięciem skrótu nic tak na prawdę przeciętnemu człowiekowi nie objaśnia raczej jest przyczyną powstania kolejnych pytań dotyczących charakteru samej organizacji oraz jej statutowych działań. Jednakże gdyby ktoś chciał nawet w skrócie omówić statut organizacji zajęłoby to wiele godzin, a i nie byłoby przystępne dla szerszego grona słuchaczy. Dlatego mówiąc o UNESCO najstosowniej chyba jest stwierdzić że jest to organizacja która powstała w wyniku troski wyrażanej przez wiele państw o stan dziedzictwa kulturowego i naturalnego całej ludzkości. Szukając jakiegoś upodmiotawiającego określenia można by powiedzieć że, że ta organizacja jest jednocześnie strażnikiem kustoszem i doradcą. Prowadząc swoją działalność na wszystkich kontynentach, UNESCO nie tylko wynajduje obiekty które spełniają kryteria do wpisania na listę dziedzictwa światowego ale też podpowiadają jak je chronić i zachowywać. Nierzadko słyszy się właśnie apele wygłaszane przez pracowników tej organizacji iż ze względu na konflikt rozgrywający się w danym regionie geograficznym narażone zostają obiekty o szczególnej wartości które UNESCO juz wpisała na swoją listę dziedzictwa. W takich momentach nierzadko właśnie z inicjatywy organizacji podejmowane są skomplikowane logistycznie akcje mające na celu uratowanie danego obiektu jeżeli jest to tylko możliwe. Czujność przedstawicieli organizacji właśnie skłania ku stwierdzeniu że pełni ona rolę strażnika. Ważne jest aby nad tym co stanowi własność całej ludzkości czuwała sprawnie funkcjonująca organizacja mająca możliwość realnego działania na rzecz zachowania dziedzictwa a nie wygłaszania tylko i wyłącznie pustych deklaracji. Od momentu ( 1945) kiedy sama organizacja zaczęła działać rozprzestrzenia się na cały świat docierając nawet w najbardziej odległe zakątki, niewątpliwie praca dla organizacji związana jest w związku z tym z dużą dozą „przygody” szeroko pojętej czego ludziom na rzecz organizacji działających niejeden obserwujący szczerze zazdrości. Jednakże przede wszystkim jest to wielka odpowiedzialność, w czasach starożytnych brzemię zapisywania tego co sie dzieje nosili kronikarze, lecz nie byli oni zdolni przeciwstawić się niszczącym działaniom nawet gdyby chcieli. Dziś ludzkość powinna doceniać to że działa organizacja która za ambitny cel stawia sobie ochronę dziedzictwa wszelkimi możliwymi środkami. Dzięki temu dla potomnych zostanie zachowanych znacznie więcej niż tylko puste zapiski o tym co kiedyś było.

Tagi: patronat, obiekt, informacja | Mapa