Co to jest UNESCO

Co to jest UNESCO Unesco UNESCO to w polskim tłumaczeniu skrót od nazwy: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. UNESCO działa w materii kultury, sztuki i promowania zasad poszanowania praw człowieka. To jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji na świecie. O pomoc do niej zwracają się całe narody. W Polsce UNESCO ma swoja siedzibę w Toruniu.To co dla nas jest najbardziej istotne, to fakt, że organizacja ta działa bardzo prężnie. Nie tylko wspiera ratowanie dziedzictwa kulturowego w wielu krajach, ale i wspiera wiele narodów i placówek pomocą czysto materialną. Wiele szkół na świecie otrzymało już od UNESCO pomoc materialna, jak i sprzętową, by nauczani odbywało się wedle prawideł i przyjętych norm.Na dzień dzisiejszy UNESCO zrzesza sto dziewięćdziesiąt trzy kraje, w tym Polskę. Siedziba organizacji mieści się od samego początku swego istnienia w Paryżu. Na pewno te podstawowe informacje znać należy. O UNESCO wiele się mówi i wiele mówić się jeszcze będzie. Warto być w temacie, znać chociażby podstawowe informacje o tej organizacji.

Tagi: kultura, organizacja, informacja | Mapa